امواج نور
وب لژیون همسفر زهرا
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


شما اکنون چون پرنده ای هستید که آماده فرمان پرواز خویش است پرواز راآموخته است برای اینکه از شعاع نوری که ساطع شده وبه زمین رسیده است به بلندای همان نیرو به پرواز درآید این سعادت را حافظ باشید وعزت خویش را به دست آورید وجای خود رااستوار بگردانید وما هم خشنود هستیم

مدیر وبلاگ :همسفر مرضیه

بنام قدرت مطلق الله

امروز 12 فروردین 1399،لژیون شماره 15،نمایندگی میردامادبه استادی همسفر زهرا مصلحی ،راس ساعت 30/17 دقیقه ،با دستورجلسه سی دی احیاء، آغاز بکار نمود .تعداد حاضرین16 نفر،تعدادمشارکت کنندگان 13 نفر مبلغ قانون یازدهم .....با احترام دبیر جلسه همسفر یگانه.

همسفر خانم ریحانه :

احیاءیعنی بازتوانی در ابعاد مختلف نظیر جسم، روان و جهان بینی و ورزش.

برای احیاءکردن سه شرط لازم است .

(1)تمایل به احیاءکردن  ، (2) توان احیاء کردن  ، (3) علم احیاءکردن

و برای احیاءشدن هم سه شرط لازم است

(1)تمایل به احیاءشدن ، (2)تسلیم به احیاء شدن ،(3) قابل احیاءشدن

همسفر خانم یگانه :

نام کنگره به جمعیت احیای کنگره 60 نام گرفته زیرا کار اصلی کنگره احیای انسانهاست و و احیاءبه معنی زنده شدن مثل مصرف کنندگان که در کنگره احیاء شدند .

مثلثی بنام احیاءداریم که اضلاع آن شامل ، 1علم درمان  ،2  زمان درمان ، 3  مکان درمان است و هر کسی که بخواهد احیاءشود باید این سه پارامتر را در نظر داشته باشد و بدانم در هر کاری اگر افراط و تفریط داشته باشم دچار تخریب می شوم بدانم در هستی اگر تعادل را حفظ نکنم سیستم کائنات مرا مورد مجازات قرار می دهد .

استاد محترم جلسه خانم زهرا :

در ابتدای سی دی از طبیعت گفته شده که در بهار متولد میشود در تابستان وضع حمل می کند و در زمستان به خواب میرود و تمام این چرخه را با چشم مشاهده می کنیم کلمه احیاء در کنگره به منظور زنده شدن انسانهایی که مرده ای بیش نبودند انسانی که دچار مصرف همیشگی مواد مخدر میشود و فقط با مصرف مواد می تواند به زندگی ادامه دهد که در خانواده و اجتماع او را فردی بی اراده می دانستند اما کنگره دید اشخاص را نسبت به شخص مصرف کننده عوض کرد که در سی دی احیاء کاملا توضیح داده شده که چون باز سازی سیستم ها انجام نمی شد احیا انجام نمی گرفت که آقای مهندس مثال های زیادی زدند که اگر بخواهیم آب فاضلاب را تصفیه کنیم اگر آن را در استخر بزرگی بریزیم بعد از چند ماه به خودی خود تصفیه نمی شود مصرف کننده هم به یکباره مصرف کننده نشده در طول سالها سیستم جسم او تخریب گردیده و باید در طول زمان 10 الی 11 ماه این سیستم به چرخه حیات برگردد تا شخص بتواند یک زندگی عادی داشته باشد و دیگر وسوسه مواد نداشته باشد چه در تفکر و اندیشه چه در سیستم جسمی یعنی تثبیت (ثابت) شود نیروی مکمل دیگری هم در کنار آن هست که آن ورزش در کنگره است شخصی که سالها تا ظهر حاضر نبود از رختخواب جدا شود با شروع درمان جمعه ها در پارک کنگره به ورزش در زمینه های مختلف می پردازد که اگر شخصی آنها را از بیرون ببیند باورش نمی شود که اینها روزی مصرف کننده مواد مخدر بودند مصرف کننده زمانی که درمان می شود بسیاری از حسهای او باز می شود که اگر این حسها کنترل نشود باعث ضرر برای سفر او می شود لازم است یک همسفر بداند در چه ابعادی می تواند به مسافرش کمک کند مثلا وقتی حسهای مسافر باز می شود نیروی جنسی او هم زیاد می شود که در کتاب 60 درجه گفته شده که نیروهای خود را به باتلاق نریزید حالا باید با کمال دقت وبرنامه ریزی با کمک راهنما داروی او کنترل شود گاهی با بیدار شدن حسها او می بیند که چقدر از نظر مالی و احساسی و محبتی پل های پشت سرش را خراب کرده و این هنر راهنما است که به او بگوید که زمان در طول سفر بسیار مهم است و به صورت غیر طبیعی و با عجله نمی شود تعادل را به دست آورد در کنگره مسافر و همسفر در کنار هم در یک مکان کاملا امن و بدون دغدغه و در آرامش به درمان می رسد تنها هزینه ای که برای مسافر دارد مبلغ نشریات و داروی او است و هرچه یک پنجم مواد او کم شود یک پنجم به دانایی او اضافه می شود.

همسفر زهرا حاجیان :احیاءیعنی زنده شدن مانند مصرف کنندگانی که در اثر مصرف مواد مرده ای بیش نبودند اما با تلاش بسیار چون راه را بلد نبودند موفق نمی شدند و اینکه اگر بخواهیم کسی را به زور احیاءکنیم امکان ندارد باید تمایل ،شرایط و قابلیت هم در او وجود داشته باشد .                                                            همسفر خانم سمیه :احیاءیعنی بازتوانی و بازسازی در ابعاد مختلف یک مصرف کننده مواد باید در همه ی موارد به درمان برسد که این شامل جسمی ،فیزیولوژیفتفکر و اندیشه است و اگر در این ابعاد پیش نرود از نظر ساختمان بدنی خراب و ویران است و باید احیاءشود تا بتواند به حالت قبل برگرددیعنی باید تثبیت شود و بتواند در این شرایط ثابت بماند .

همسفر خانم مریم حیدری :

همین که می گویم طبیعت در بهار زنده و در زمستان می میرد در مورد مصرف کنندگان مواد مخدر هم هست که زمانی که مصرف مواد را شروع کردند نامزد اعتیاد بودند اما کمک کم به یک مصرف کننده حقیقی تبدیل شدند و به مرگ طبیعی فرو رفتند شاید راه می رفتند و حرکت می کردند اما قلب و احساس آنها به خواب رفته بود و از مردگان واقعی هم پیشی گرفته بودند ولی با ورود به کنگره و آموزشها کم کم احیاءشدند .

همسفر خانم مرضیه حیدری :

احیاءیک ساز و کاری دارد و به این راحتی امکان پذیر نمی باشد احیاءبه معنی اینکه افراد را در محیطی جمع کنند و بعد از مدتی بگویند که احیاءشدند احیاءفرایندی دارد و آن یعنی کامل شدن مثلث جهان بینی فیعنی کامل شدن در قسمت فیزیولوژی بدن ،جسم ،روان،تفکر و حتی اندیشه ی فرد و این یعنی به تعادل رسیدن در تمام قسمت ها یعنی اینکه شخص بتواند در همان شرایط باقی بماند و فکر مواد مخدر به سراغ او نیاید .

خانم زهرا بیژنی :

احیاءیعنی بازتوانی در ابعاد مختلف جسم،روان،جهان بینی و ورزش ولی در جاییمثل کمپ این احیاءنمی تواند انجام بگیرد اگر هم باشد در صورتی هست که تخریب شخص خیلی خیلی کم باشد ولی انتظار احیاءنمی توان از کمپ داشت و بعد از احیاءمسئله ی تثبیت است یعنی شخص ثبات داشته باشد و نخواهد از مصرف کنندگان فرار کند و اینکه باید شرایط آن را هم داشته باشد تا بتواند احیاءشود همین طور احیاءکننده هم باید شرایط لازم را داشته باشد .

همسفر خانم فرزانه:

من احیاءرا به معنی واقعی پس از درمان در مسافر خودم دیدم و احیاءزمانی اتفاق می افتد که شرایط مهیا شده باشد من خودم روزی که دیگر از همه جا ناامید و خسته بودم در یک روزی که بادهای شدیدی می وزید با خدای خودم حرف می زدم و به او می گفتم آیا می شود معجزه ای شود و مسافر من هم مثل همین زمین و درختانی که دوباره زنده میکنی زنده شود واز مواد مخدر رهایی پیدا کند که خدا را شکر دعایم مستجاب شد و راه کنگره برای من و مسافرم باز شد و امروز زندگی من فرزندان وخودم و مسافرم همه دوباره احیاءشدیم و این همان کن فیکون خداوند است که وقتی بخواهد می شود .

همسفر خانم مریم برزه کار:

من احیاءشدن زندگیم را وقتی مسافرم به کنگره آمد دیدم وقتی افکار منفی از ما دور شود و به سمت ارزشها حرکت کنیم ان وقت احیائشدن را و اثرات مثبت آن را در زندگی خواهیم دید واحساس می کنیم .

همسفر خانم راحله :

احیاءفرایندی هست مثل بازسازی زباله است اما با جمع کردن آنها و دور نگه داشتن آنها از جامعه احیایی صورت نمی گیرد و فقط مواد را از آنها می گیرند مگر اینکه باز توانی در قسمت جسم وروان وجهان بینی و تفکر شخص انجام گیرد و اینکه بتواند تثبیت و ثابت بماند و شبها خواب مواد نبیند یا مجبور نباشد با دیگران قطع رابطه کند .

همسفر خانم الهام:

کلمه احیاءکلمه ای است که در قران هم آمده که درآیه 28 سوره ی بقره گفته می شود چگونه تکفیر می کنید خداوند را در صورتی که شما مردگانی بودید که ما شما را احیاءکردیم .در مورد مصرف کنندگان هم از مردگان کمتر نیستند چون مرده حداقل اذیت نمی کند ولی انها با رفتار های خود دیگران را هم آزار می دادند البته آقای مهندس می گویند که عده ای از آنها اینگونه بودند اما در کنگره احیاءدر مورد انها صورت می گیرد .

همسفر خانم مهسا:

احیاءیعنی زنده شدن دوباره شخص که احیاءکننده باید تمایل ،توان و علم ان را داشته باشد و احیاءشونده هم باید تمایل به احیاءشدن ،تسلیم به درمان و قابلیت درمان هم داشته باشد . وزمانی که همه چیز برای بازسازی آماده شد مسئله ی با اهمیت این است که چه طعامی یا خوراکی یا پادزهری باید به احیاءشونده داد تا در ابعاد مختلف زنده شود وناچار نباشد مثل گذشته غذای نیمه پخته ویا خام بخورد و در اینجا به معنای حکیم حاذق پی می بریم .که علم و دانش طعام (منابع اموزشی متد و راه و روش درمان) و زمان احیاءیعنی طول درمان ،و مکان احیاء مکان مناسب باشد .

همسفر خانم لیلا:

احیاءیعنی زنده شدن و تولد دوباره که آقای مهندس می فرمایند در هر چیزی افراط و تفریط خوب نیست و باید تعادل برقرار باشد کسی که دارد احیاءو درمان میشود یواش یواش از خواب بیدار می شود و گاهی می خواهد در رابطه ی جنسی هم افراط کند که این بسیار خطرناک و برای سفر او هم مناسب نیست .

 

 با تشکر از کمک راهنمای محترم خانم زهرا و اعضای لژیون پانزدهم

 

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه 22 فروردین 1399
سه شنبه 9 اردیبهشت 1399 10:40 ب.ظ
عرض ادب واحترام خدمت کمک راهنمای عزیزم خانم زهرا
خداقوتخدمت خانم یگانه عزیز که چراغ خاموش زحمت میکشند از خداوند برایتان بهترینها راآرزومندم
شنبه 6 اردیبهشت 1399 07:02 ب.ظ
خدا قوت عالی بود
پنجشنبه 28 فروردین 1399 10:15 ق.ظ
خدا قوت به مدیریت وبلاگ امواج نور پرتوان باشی عزیزم
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic