امواج نور
وب لژیون همسفر زهرا
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


شما اکنون چون پرنده ای هستید که آماده فرمان پرواز خویش است پرواز راآموخته است برای اینکه از شعاع نوری که ساطع شده وبه زمین رسیده است به بلندای همان نیرو به پرواز درآید این سعادت را حافظ باشید وعزت خویش را به دست آورید وجای خود رااستوار بگردانید وما هم خشنود هستیم

مدیر وبلاگ :همسفر مرضیه
بنام یکتای بی همتا 
همسفران لژیون پانزدهم "امواج نور "روز دوشنبه 98/7/8به استادی کمک راهنمای عزیزمان خانم زهرا ودبیری خانم یگانه وحضور گرم اعضابا دستور جلسه ادامه وادی هفتم راس ساعت مقرر آغاز بکار نمودند .
آقای مهندس فرمودند:یکسری از آدمها هستند که وادی هفتم را در زندگی شون عملی میکنند و یکسری هستند که اصلا توجهی به این وادی ندارند که اسم اینها را خردمندان و کم خردان می نامند .

ابتدا خانم مهسا ادامه وادی را توضیح دادند که افرادی که راه را اشتباه رفتند افرادی با پشتکار و مصممی هم بودند اما چون راه را اشتباه رفتند سر از ناکجا آباد در آوردندگاهی یک نفر با اشتباه رفتن فقط باعث نابودی خودش می شود ولی گاهی یک نفر مثل مثلا"راننده یک اتوبوس با اشتباه او جان 40 نفر دیگر هم به خطر میفتد .
کشف حقیقت رمز ورازداره وبرای رسیدن به حقیقت باید رمز و راز آنرا پیدا کنیم که راز همان سر ومطلب پنهان است ورمزهمان راز نهان است و حقیقت هم اصل هر موضوعی است .
کلید سازان همیشه کم هستند وقفل سازان زیادند .یعنی کسانی که مشکل درست می کنند بیشتر از کسانی هستند که مشکلی را حل می کنند .
آقای مهندس فرمودند:یکسری از آدمها هستند که وادی هفتم را در زندگی شون عملی میکنند و یکسری هستند که اصلا توجهی به این وادی ندارند که اسم اینها را خردمندان و کم خردان می نامند .
در ادامه خانم یگانه توضیح دادند.
که کم خردان اول حرف میزنند و بعد فکر می کنند یا فکر میکنند که بهترین راه کوتاهترین راه است وبه نتیجه ی آن فکر نمیکنیم مثل مصافران ما که همیشه برای رهایی از اعتیاد کوتاهترین راه را انتخاب میکردند ولی هیچ وقت به نتیجه نمی رسیدند گاهی این کوتاهترین راهی که انتخاب میکنیم به گمان اینکه به مرغزار میریم ادامه میدهیم ودر نهایت سر از مسلخ در می آوریم و تمام تلاش ما بدون نتیجه می ماند .وقتی میخواهم راهی را برم و در آن راه یا کار ی را انجام دهم ببینم آیا کسانی که قبل از ما این راه را رفتند چند در صدشون به نتیجه رسیدند آیا از ده نفر هشت نفرشون به نتیجه رسیدند یا نه دو نفرشون به نتیجه رسیدند توی همین کنگره وقتی وارد شدیم و به باور رسیدیم که اینجا بهترین راه است که جلوی خودمان کمک راهنماها و مرزبانان و کسانی را دیدیم که قبل ما آمدند و اینها سندی بدون نقص بودند برای من که میخواستم پای در این راه بگذارم پس یاد میگیرم که در خرابه ها و کسانی که خدشان هیچ ندارند دنبال نقشه ی گنج نباشم .
درادامه کمک راهنمای محترم خانم زهرا ادامه دادند :
وادی هفتم یکی یافتن راه است و دیگری آنچه من برداشت میکنم .
چیزی که ما را دور هم جمع کرده همان کشف حقیقت درمان اعتیاد بود که به اف خداوند و خدمتی که آقای مهندس به یک جامعه کردند که میتوانستند بگویند من که خوب شدم به بقیه هم کاری ندارم اما آمدند این راه و سند بدون نقص را در اختیار تمام مردم گذاشتند تادیگران هم از تاریکی اعتیاد نجات پیدا کنند .
ما برای پیدا کردن رازی باید به رمز آن دست پیدا کنیم که رمز و راز کشف درمان اعتیاد هم دو چیز است .متددی اس تی و چگونه به اجرا در اوردن آن 
آقای مهندس همیشه میگویند ان جی او های دیگر هم برای ما قابل احترام هستند هر ان جی اویی که بتواند شخصی را از تاریکی اعتیاد نجات دهد قابل احترام است و ما هم اجازه نداریم به ان جیو های دیگر هیچگونه توهینی بکنیم .
ما برای یک مسافرت هم باید همه چیز را در نظر بگیریم مقصدم کجاست راه چطور است چهچیزهایی برای این سفر نیاز دارم که در کنگره 60 همین متد دی اس تی مبدا"همان میزان مواد مخدر است وشربت اوتی را جایگزین مواد مصرفی شخص می کنند وچگونه به اجرا در آوردن این متد این است که مسافر باید سه نوبت در روز شربت را مصرف کند اگر خودش بخواد خود درمانی کنه اختلال در این راه برای خودش بوجود آورده است خود شخص است که این راهرا برای خودش سخت میکنه  وآقای مهندس میفرمایند :کسی که خواسته ی درمان داشته باشه این روش دی اس تی را هم به طور کامل اجرا میکنه .
آقای مهندس گفتند ما وقتی کنگره 60 را راه انداختیم فکر کردیم که چه کاری کنیم که هم مسیر سهل تر باشه هم بوجه ی کافی داشته باشیم چون هر کاری بوجه ی مالی میخواهد تا بتوانیم .اون کار را انجام بدهم .
که آقای مهندس صدور کارت را انجام دادند با این کار هم تعدادافرادی که در کنگره بودند مشخص بود هم اگر مصرف کننده ای را در بیرون می گرفتند کارت کنگره 60 را نشان میدادو او را زندان نمی کردند واین کارت یک چیز معتبر بود و بعد کم کم برای همسفران هم صدور کارت انجام دادندکه همسفر یک عضو چشم گیری شد که در سفر مسافر خیلی بتونه کمک کنه .
وموفقیت یک به مسافر به این که همسفرش اموزش وآگاهی داشته باشد هم هست .
یکی از کارهایی که هم برای مسافر هم همسفر مفید فایده بود جبران خسارت بود که اشخاصی که سفرشون را خراب میکنند باید این خسارت را پرداخت کنند تا بتوانند دوباره به کنگره بیایند و چرا این کار انجام شد ؟
چون مدتی بود که کنگره 60 تبدیل شده بودبه افرادی که میومدند توی کنگره سفرشون را خراب می کردند و دوباره میومدند و اینها مثل یک ویروس میشدند برای کنگره 60 وبا همین جبران خسارت ها راه ویروس ها را بستند شخصی که این پول را میدهد چون پول براش خیلی عزیزه دردش میگیره وباعث میشه که دوباره سفرش و خراب نکنه و قدر جایگاهش و بدونه .
در سی دی ویروس میگه که ما چند نوع ویروس داریم ویروس کامپیوتر یا ویروس سرما خوردگی و یه ویروسی هست که کنگره60 میگه روی تفکر واندیشه ی انسانهاست مثل خشم تنفر ووو شخص برای اینکه جو خونه اش را آرام کنه فکر میکنه یکی از راهها داد زدن است و طرف از هر راهی که به خواسته اش برسه از همون راه استفاده میکنه حالا اگر من تفکر اندیشه و آموزشم بجا باشه و از علم کنگره60 استفاده کنم جزو ویروسها حساب نمی شوم و آقای مهندس خیلی سفارش میکنند که در کنگره60 خودمان را جزو ویروس قرار ندهیم یکی دیگه از ویروس هایکنگره60 کسانی هستند که در حاشیه ها هستند نق میزنند و خودش را تبدیل به بیت حشرات میکنه وخونه یوجودش پر از حشره است اینکه من فقط بیام تو کنگره وحواسم باشه ببینم کی خدمتش و در ست انجام میدهد /کی چطوری حرف میزنه / استاد چقدرتوپوق زد و حرف زد و..
و این کمیته انظباتی که اشخاص میشوند باعث میشه که کنگره تبدیل به بیت حشرات نشود 
راه کنگره 60 مثل همان قرانی است که خداوند فرمود ما حافظ آن هستیم کنگره 60 هم خدا ازش محافظت میکنه و اگر کسی در اینجا اشتباهی بکند ناخدآگاه از چرخه خارج می شوم .
شن های روان اگر در مرکز باشند هول این مرکز میچرخند اگر به حاشیه ها بروند مثل گرد باد از این مرکز به بیرون پرت میشوند .
یکی از اههای انتخاب هدفهای کنگره تشکیل لژیون مالی بود که الان بنام لژیون سردار است و کسی که تمکن مالی داشته باشه وبتونه شش میلیون بدهد عضو لژیون مالی میشه و کسی که بتونه یک مقدار از مالش را ببخشه خداوند هزار برابر به زندگیش بر میگرداند و کنگره 60 هیچ کمک مالی از هیچ کجایی بیرون از کنگره را قبول نکردند چرا که گفتند با این کار بعد باید بنده مطیع اون جای باشیم که به ما کمک کرده .واین پولی که من در لزیون سردار یا جشن گلریزان میدهم یک آجری در این کنگره سهیم میشوم یک نفر که از تاریکی نجات بیاید من هم سهیم هستم اینجا راه واقعی درمان است اگرمسافرم اینجا میاد وگریز میزنه بهتر از یکریز زدن است اون عاشق کنگره است میاد اینجا پس این قدر بی تابی نکنم .
پس حواسم باشه از قبل پولی کنار بزارم تا توی جشن گلریزان من هم بتوانم در حد توانم کمک کنم .
وهفته ی اینده جشن مرزبان و اسیسنت و ایجنت است و هر کس هر چقدر در حد توانش هست حتی اگر نداشتم در حد یک نامه وتشکر از اون باشم اگر بتونم و ندهم چون این حق این مرزبان یا اسیسنت است و در کیسه ی من میماند یک جای بدتری خدای نکرده خرج میشه .
و رفتن من مشخص میشه که من چقدر ارزش به حقیقت این کنگره 60 میدهم .
چقدر مسافر من خرج موتدش میکرد پس حالا یه گوشه از این خرجها را بزارم برای این چهار تا جشنی که در طول سال داریم و این چهار تا جشن را برای من قرار دادند که وقتی من به این چهار تا جایگاه احترام بزارم خودم بزرگ میشوم وانشالله این جایگاهها نصیب و روزی خودم هم میشه .
از وادی یک تا وادی هفتم وادی تفکر و عقل و وادی به عمل رسوندن تمام راههایی که توی زندگیمون به مشکل برمیخوردیم و در کنگره این گره ها را به وسیله ی این کلید ها باز کردیم .
رمز اول تفکر بود این افکار پریشون را بریز دور و یک فکر اساسی کن برای تفکر از یک مجهول به یکمعلوم باید آموزش داشته باشیم باید دانش من بالا برود وقتی دانشم بالا رفت مطمنا"قدرت بدنیم هم بالا میرود و هر وادی یک گره ای از زندگی من باز میکنه مثلا همین وادی هفتم میبینم چه راههایی میتونستم برم بعد که رسیدم به اونجا فهمیدم وای که چقدر اشتباه کردم .
مثلا با بخشیدن میتونستم دیگران را با خودم دشمن نکنم قدرت بیان بلد باشم بفرمایید و بشین و بتمرگ یک معنی میده اما ببینم کدوم کلمه باب میل طرفمه طرفم را بشناسم و اون را به نقطه ی آشوب نکشم راههای مختلفی را در ذهن خودم حلاجی کنم وببینم کدوم راه ختم بخیر میشه .
ببینم کدوم راه بیشتر به من ارامش میده باید بتونم بهترین راه را انتخاب کنم تا بتونم رابطه ام را با اطرافیانم خوب باشه .
آقای مهندس میگویند کاگر ما درست تفکر نکرده بودیم برای کنگره 60 الان در این جایگاه قرار نگرفته بودم واین خیلی مهم است که وقتی چیزی را یاد گرفتم به ذیگران انتقال بدهم و یکی از راههای رسیدن به آرامش برای ادامه سفرم جایگاه استادی و دبیری -نگهبانی و...چقدر این جایگاهها لذت بخش است .
ما در درمان اعتیاد رمز و رازش را مشخص کردیم ولی بقیه اش به عهده ی خود شخص است کسی که باید سات چهار ونیم توی شعبه ی کنگره باشه اما نیست و بعد اون مساغر شروع به نق زدن میکنه که چرا مرزبان به من محل نمزاره و هزار چرا و چرای دیگر .
اینجا من همسفر بگم صبور باش دیدی فلانی اومد رهاییش را اعلام کرد و گفت من دو ماه پشت در بودم تا پذیرش شدم چون می خواهند کسانی که واقعا"خواستار درمان هستند توی کنگره پذیرش بشوند .
هزینه ی هر کسی که وارد کنگه میشود سیزده میلیون است آیا به کسی که وارد میشود میگن الان اینقدر پول بده ؟خیر 
پس من همسفر خیلی مهمم که چه طور دل مسافرم را به کنگره60 گرم کنم .
و یکی از راهها و کشف حقیقت دیگر در کنگره روش درمان سیگار بود که اشخاص در لژیون ویلیام به درمان واقعی سیگار هم میرسند والان آقای مهندس می گویند کسی که اوتی را به درمان برساند و سیگار میکشه هنوز نقطه  ای از درمانش دچار خلل است 
که وقتی آقای مهندس دچار سکته شدند شروع به درمان سیگار کردند و هر چیزی که به آقای مهندس جواب داد سریع به دیگران انتقال دادند .
یکی از راههایی که خیلی به کشف حقیقت کمک کرد استفاده کردن از الگو ها بود آقای مهندس گفتند کسی نمیتواند به دیگران در دانشگاه علم اعتیاد را اموزش دهد چرا که کسی درد بیماری اعتیاد را نکشیده نمی تواند استاد خوبی باشه نمی تونه الگوی خوبی باشه پس از طریق کسی که خودش در دام اعتیاد بوده دستش را میندازه و اشخاصی که در اعتیاد هستند میکشه بالا .
الگوهای کنگره 60 کسانی هستند که وقتی میاد همسفر اونها را میبینه میگه یعنی اینها هم مصرف کننده بوده اند و وقتی اینها را میبینه میگه پس اگر به اینها جواب داده برای مسافر من هم میشود .
با خدمت کردن در کنگره اعتبارها بر میگردد ودیگه اون آدمهای افسرده نیستند میفهمم که مسیولیت کارهایم را بپذیرم .
آقای مهندس می فرمایند :یکی از راههای به مسالمت رسیدن زندگی مسافر و همسفر رسیدن به تمکن مالی است کنگره ای حق نداره مفلص م فقیر و بیچاره باشه چون اون یک پیامی هست برای همه . حالا از چه طریقی یک سفر اولی سر کارش را میره یا لاقل پول تهیه ی شربتش را خودش در بیاره .البته برای شخص شیشه ای باید اول خانوادهوا شو داشته باشه .
در این دستور جلسه و وادی همان کم خرد را گفته که کم خرد بدونه فکر کردن عجله ای کاری را انجام میده و بعد دیگران را مقصر قرار میدهم در صورتی که خدا عقل به من داد چشم به من داد من کنگره ای باید در کارهایم مشورت کنم خودم تحقیق کنم آیا این کاری که میخوام بکنم درسته یا نه .
برای اینکه در زندگی در گیر خیلی مسایل نشوم و آسیب کمتری ببینم باید راهها را حلاجی کنم و راهی را انتخاب کنم که اسیب کمتری داشته باشه طرف سند خونه اش را گرو میزاره و وقتی طرف قسطش و نمیده من یا باید خونه ام را بفروشم یا قسطها را خودم بدهم . من همسفر میتونم به مسافرم بگم میخوای با راهنمات مشورت کنی یا در قبال این سند حتما یه چکی بگیر .پس با چشم باز راههای زندگیم را بروم .
چرا کنگره به من جواب داد چون به اینجا ایمان آوردم هر چیزی که به اون ایمان هم آوردم حتی اگه اشتباهم بود محکم پشتش وایمیسم .گاهی من میبینم که طرف داره اشتباه میکنه اما هر چی بگم میگه نه من حرفم و کارم درسته بعد که ضربه خورد هر چی اطرافیان بازهم بگن میگم نه تقصیر فلانی بود .
مثلا میگم عصبانی نشو و حرف بزن میگه وای خانم زهرا اینقدر رو مخ من راه رفت که دیگه عصبانی شدم .
میکی ببخشش میگه نه این اصلا"قابل بخشش نیست شماهم باشی نمی بخشی .
و ضربه هایی که ما در زندگی میخوریم از همین انتقام و تنفر و حسادت هست .
آقای مهندس میگویند شما برای خوردن یک لیوان آب هم باید رمز و رازش را بدونی طب  سنتی میگه اینقدر آب بخور- طب اسلامی میگه اینقدر .و طب پزشکی یه چیز دیگه ای .
تو ببین اون راهی که جواب پس داده را انتخاب کن .
آقای مهندس میگه من برای اینکه وقتی از خونه میرم بیرون دچار درد سر نشوم چند تا چیز و با خودم میبرم یکی عینکم -یکی موبایلم -یکی کلیدم -
اقای مهندس میگن حتی برای دستشویی رفتنتم برنامه بریز از خونه که میخوای بری بیرون دستشویی تو برو که تو خیابون نخواهی دنبال دستشویی بگردی وبعد هم مشکل کلیه میگیری .
پس حالا که آقای مهندس برای هر چیزی تدبیری داره دیگه نیازی به غصه خوردن من همسفر نیست من باید بچسبم به کارها و آموزشهای خودم .
توی همه ی مشکلاتی که برای دیگران عارض شده من کجای کارم که ممکنه روزی همین مشکلات برای من هم پیش بیاید خیلی اشخاصی که در دام اعتیاد افتادند انسانهای مصمم و با اراده ای بودند اما در اثر جهل مسیله ی اعتیاد دچار این مشکلات شدند الان برای ساختمان سازی کنگره 60 تمام از همان  مصرف کننده ها بودند و برای خودشان متخصص بودند در زمینه های مختلف ولی اعتیاد اینها را از بالا به زیر کشوند وکنگره دوباره دستشون را گرفت و دوباره اونها را به اوج رسوند واینها را ببینم وعمل کنم تا خداوند ببینه که من لیاقت دارمکه به جایگاه رهایی برسم و راهی باشم برای دیگران .
آقای مهندس میگن آدم کم خرد حتی زیاد کولیت معده و روده داره چرا؟چون استرس های زیادی دارند واین باعث بیماری های جسمی میشود .
اقای مهندس میگن یکی از مشکلات جوامع بد غذایی یا تغذیه ی بد است .مثل غذای های ساندویچی یا کنسرویی .
اگر جزو خردمندان باشم میدانم که توی بانک پول زیاد هست و جهان هم مملو از انرژی هست .در جهان مادی انرزی معادل مادیات و پول هستش میگن خونه قاضی خیلی گردو هست اما به من چه .
حواسم باشه وقتی یه نفر به من یه راهکاری میده ببینم آیا خودش تو زندگیش موفق بوده پس حواسم باشه من در زندگی دو تا کوله بار دنبالمه یکی سرشار از خیر و نیکی کارهای درست مون و یکی سنگهایی که مرا به قعر بد بختی ها میکشه وقتی حالم خوب نیست بدونم من برای دوتا چیز به این دنیا اومدم یکی آموزش ویکی خدکت حالا ببینم خدمتم کم شده چه به خانواده ام چه دیگران یا آموزشم متوقف شده است .
در انتها با تمام شدن وقت لژیون دستان پر محبت دوستان لژیون امواج نور در هم گره خورد وجلسه با دعای استاد به کار خود خاتمه داد
دستور جلسه ی دوشنبه ی آینده در تاریخ 98/7/15ادامه سی دی وادی هفتم قصمت دوم 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
چهارشنبه 10 مهر 1398
شنبه 13 مهر 1398 07:26 ق.ظ
بابت کامنت های زیباتون بسیار متشکرم
انشاالله که بتوانم خدمتی صادقانه داشته باشم
پنجشنبه 11 مهر 1398 04:14 ب.ظ
عال بود استفاده بردم خداقوت خانم یگانه
پنجشنبه 11 مهر 1398 10:40 ق.ظ
عرض تبریک خدمت خانم زهرای عزیز بابت ورود خانم یگانه برای خدمت دروبلاگ اواج نور وعرض خداقوت به خانم یگانه عزیز بابت نگارش عالیشون
پنجشنبه 11 مهر 1398 09:21 ق.ظ
یگانه عزیزم بسیار کامل بود موفق و پیروز باشی
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic